Koreliacija SPSS

Duomenų statistinė analizė: koreliacija SPSS (pavyzdys video)

Market analysis

Koreliacija (arba koreliacijos koeficientas) tikimybių teorijoje ir statistikoje yra statistinis ryšys tarp kintamųjų.

Koreliacijos skaičiavimas su SPSS programa padeda nustatyti:     

  • Ar atsitiktiniai dydžiai (reiškiniai, kintamieji) yra priklausomi (t.y. vienam didėjant kitas mažėja arba atvirkščiai)?
  • Koks yra ryšio stiprumas tarp kintamųjų?
  • Ar koreliacija statistiškai reikšminga (neatsitiktinė)?

Koreliacinė analizė: Ar atsitiktiniai dydžiai (reiškiniai, kintamieji) yra priklausomi:

Koreliacinėje analizėje nustatomas statistinio ryšio stiprumas tarp stebėtų kintamųjų, ir jis yra išreiškiamas koeficientu (r). Koreliacija parodo ryšio kryptį – vieno kintamojo reikšmei didėjant, kito kintamojo reikšmė gali didėti arba mažėti. Todėl Koreliacijos koeficientai įgyja reikšmes nuo –1 iki 1. Teigiamas koreliacijos koeficientas rodo, kad vienam kintamajam didėjant, didėja ir kitas kintamasis. Neigiama koreliacija rodo, kad vienam didėjant, kitas kintamasis mažėja. Kuo reikšmė arčiau –1 arba 1, tuo priklausomybė tarp kintamųjų yra stipresnė.

Koreliacijos koeficientų tipai. Pagrindiniai koreliacijos koeficientai:

  • Skaitmeniniams duomenims, normalaus skirstinio, n>20Pirsono (Pearson)      
  •    Ranginiams duomenims, arba skaitmeniniams, jei nenormalus skirstinys arba mažai stebėjimų:

        Spirmano (Spearman)

        Kendalo (Kendall)

Pirsono (Pearson) – tiesinio ryšio stiprumo matas. Jis gali būti naudojamas, kai stebimų atsitiktinių dydžių X ir Y skirstiniai yra normalieji (reikšmės yra išmatuotos intervalų arba santykių skalėje).

Intervaliniams kintamiesiems, kuriems normalumo prielaida nėra tenkinama, ir ranginiams kintamiesiems yra skaičiuojamas Spirmeno (Spearman) arba Kendall’o τ-b koreliacijos koeficientas.

Koreliaciją tarp kintamųjų galima SPSS paskaičiuoti taip (pavyzdys):

Norime nustatyti ryšį tarp darbuotojo patirties metais ir jo atlyginimo dydžio:

 

Koks yra ryšio stiprumas tarp kintamųjų?

Koreliacijos koeficiento reikšmių skalė

Labai stipri

Stipri

Vidutinė

Silpna

Labai silpna

Nėra ryšio

Labai silpna

Silpna

Vidutinė

Stipri

Labai stipri

-1

nuo -1 iki -0,7

nuo -0,7 iki -0,5

nuo -0,5 iki -0,2

nuo -0,2 iki 0

0

nuo 0 iki 0,2

nuo 0,2 iki 0,5

nuo 0,5 iki 0,7

nuo 0,7 iki 1

+1

 Ar koreliacija statistiškai reikšminga (neatsitiktinė)? P reikšmė

Atliekant koreliacinę analizę visada vertinamas koreliacijos (r) stiprumas bei statistinis reikšmingumas. Koreliacijos stiprumas vertinamas skalėje nuo 0 iki 1 arba nuo 0 iki -1. Jei r=0 – priklausomybės tarp kintamųjų nėra, r =1 arba -1 – kintamieji visiškai priklausomi. Tačiau, norint įsitikinti, kad gauta koreliacija – neatsitiktinis sutapimas, apskaičiuojama p reikšmė. P reikšmė parodo, ar koreliacija statistiškai reikšminga. Koreliacijos statistiniam reikšmingumui įvertinti SPSS gauta p reikšmė dažniausiai palyginama su reikšme α=0,05 (reikšmingumo lygmuo). Koreliacija statistiškai reikšminga, jei SPSS apskaičiuota p reikšmė mažesnė už 0,05. Reikšmingumo lygmenį galima pasirinkti ir didesnį ar mažesnį, tai priklauso nuo tyrimo tikslų.

Kaip koduoti duomenis SPSS programoje

Koduoti duomenis SPSS programoje nėra sudėtinga, tereikia žinoti, keletą pagrindinių dalykų:

SPSS programoje yra naudojamas vienas pagrindinis langas (kitaip nei programoje Excel, kur galima susikurti daugybę lapų).

Šį langą galima matyti dviem būdais: paspaudus Data View ir paspaudus Variable View.

Data View lange matomi duomenys, su kuriais bus atliekami skaičiavimai. Čia įvedate savo tiriamųjų atsakymus į klausimus.Variable View yra langas, būtinai reikalingas aprašyti ir nustatyti, kaip atrodys kiekvieno stulpelio duomenys: kokie bus duomenys: skaitiniai ar žodiniai, ką reiškia skaičiai yra stulpelyje. Šis langas labia svarbus, kadangi jei neteisingai aprašytas duomenų tipas, pagrindiniame lange (Data View) nesimatys jūsų įvestų skaičių.

Data View:

Continue reading

Kaip suvesti duomenis SPSS programoje

Šiame skyriuje rasi informaciją, kaip išspręsti labai dažnai pasitaikančią problemą-kaip suvesti duomenis SPSS programoje.


Mūsų tikslas – SPSS įvesti duomenis, kuriuos pateikė tyrimo dalyviai. Kaip tai padaryti:

Svarbiausia taisyklė – vienam respondentui skirta tik viena eilutė.

Yra keletas būdų įvesti duomenis į programą, jie priklauso nuo mūsų turimų duomenų:

  • Paprastas duomenų įvedimas (pvz. Ūgis, svoris)
  • Duomenų įvedimas, kai klausimui turime kelis atsakymo variantus arba turime respondentų grupes (pvz. Lytis: vyras; moteris) Continue reading

Kaip naudotis SPSS programa

Darbas su SPSS: Kaip naudotis SPSS programa ir atlikti SPSS analizę

Sveiki, šis puslapis jums padės sužinoti, kaip užkoduoti duomenis SPSS programoje, suvesti duomenis į SPSS programą, aš jums patarsiu, kurį statistinį kriterijų pasirinkti, kaip jį surasti, panaudoti ir teisingai įvertinti rezultatus.